Dobrodošli

 

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora je osnovana Odlukom Skupštine opštine Kotor od 2. marta 1999. godine i izmjenom Odluke od 29.12.2011.godine.

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora je, ne u pravnom već u smislu obavljanja djelatnosti, praktično sljedbenik ustanova kojima je nadležnost bila briga o komunalnim objektima na području Kotora:

 


 • SIZ komunalno-stambene djelatnosti
 • 21 dec 1975
  -
  31 dec 1987
 • SIZ materijalnih djelatnosti
 • 1 jan 1988
  -
  31 jul 1990
 • Fond za građevinsko zemljište, poslovni prostor i lokalne puteve
 • 1 avg 1990
  -
  31 dec 1992
 • Zavod za građevinsko zemljište
 • 1 jan 1993
  -
  30 dec 1997
 • Sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo SO Kotor
 • 1 jul 1997
  -
  31 maj 1999
 • Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
 • 1 jun 1999


  Direkcija za uređenje
  i izgradnju Kotora

  ima svoje poslovno sjedište u Škaljarima na adresi
  lokacija Direkcije Škaljari bb, poslovna zgrada
    neposredno uz magistralni put koji, preko tunela "Vrmac" povezuje Kotor sa Budvom i Tivtom. Zaposlene u Direkciji možete dobiti na telefone:  
    032 322 940 Direktor Direkcije  
    032 322 941 Pravna služba  
    032 322 939 Tehnička služba  
    032 322 946 Računovodstvo  
   

  Komunikaciju sa zaposlenima u Direkciji možete ostvariti i putem e-mail-a.

  Na osnovu clana 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list RCG broj 68/05) zainteresovani mogu imati pristup informacijama koje su u posjedu Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora korišćenjem Zahtjeva koji je u skladu sa "Vodičem za pristup informacijama".